Bibliotheek

We krijgen nogal eens vragen over welke boeken aan te raden zijn over een bepaald onderwerp. Aangezien we inmiddels al een tijd bezig zijn met het verzamelen van boeken over Border Collies en honden in het algemeen, leek het ons aardig om de bezoeker een kijkje in de boekenkast te gunnen.

Klik op de titel van een boek om de details, een foto en een korte beschrijving op te vragen.

Border Collies

Schapendrijven

Fokkerij

Hoera, we hebben een nest pups!
Overgaauw, Paul
Welzo Media Productions, Warffum, 2000, ISBN 9058210227, Nederlands

Vierenzestig pagina's lijkt weinig en met het aantal foto's dat erin is opgenomen blijft er inderdaad niet veel plek voor informatie over. Veel onderwerpen moeten dus in een of enkel pagina's worden behandeld. Het boekje is geschikt als eerst kennismaking met een nestje pups. Als men nog niet is afgeschrikt wordt het tijd voor diepgravender literatuur.

Puppy's

Tot slot

Het feit dat boeken in deze lijst voorkomen wil niet zeggen dat we het noodzakerlijkwijs eens zijn met de inhoud. De lijst met boeken is zuiver informatief; we willen niemand ertoe aanzetten om deze boeken te kopen. Het feit dat een boek niet in de lijst voorkomt betekent alleen dat we of het boek nog niet hebben of dat we hem nog niet in de lijst hebben opgenomen.