Bibliotheek

We krijgen nogal eens vragen over welke boeken aan te raden zijn over een bepaald onderwerp. Aangezien we inmiddels al een tijd bezig zijn met het verzamelen van boeken over Border Collies en honden in het algemeen, leek het ons aardig om de bezoeker een kijkje in de boekenkast te gunnen.

Klik op de titel van een boek om de details, een foto en een korte beschrijving op te vragen.

Border Collies

Schapendrijven

Sheep Dog Training Explained
Hunter, R.G.
Record Printers, Bromyard, 1983, ISBN , Engels

In dit boekje (59 pagina's) worden de trainingsmethoden van Ian Hunter beschreven. De korte aanwijzingen voor de diverse handelingen bij het schapendrijven worden geïllustreerd door pagina grote tekeningen. In sommige gevallen zijn de aanwijzingen nogal hardhandig te noemen.

Fokkerij

Puppy's

Tot slot

Het feit dat boeken in deze lijst voorkomen wil niet zeggen dat we het noodzakerlijkwijs eens zijn met de inhoud. De lijst met boeken is zuiver informatief; we willen niemand ertoe aanzetten om deze boeken te kopen. Het feit dat een boek niet in de lijst voorkomt betekent alleen dat we of het boek nog niet hebben of dat we hem nog niet in de lijst hebben opgenomen.