Bibliotheek

We krijgen nogal eens vragen over welke boeken aan te raden zijn over een bepaald onderwerp. Aangezien we inmiddels al een tijd bezig zijn met het verzamelen van boeken over Border Collies en honden in het algemeen, leek het ons aardig om de bezoeker een kijkje in de boekenkast te gunnen.

Klik op de titel van een boek om de details, een foto en een korte beschrijving op te vragen.

Border Collies

The Border Collie; An owner's guide to a happy healthy pet
Burch, Dr. Mary
Howell Book House, New York, 1996, ISBN 0876054920, Engels

Het boek begint met de kennismaking met het ras en bevat voornamelijk informatie over de Border Collie als huisdier. Handig zijn de kaders met tips en wetenswaardigheden. Mooie kleurenfoto's completeren de tekst. Jammergenoeg zijn in het hoofdstuk over gezondheid de tekeningen van andere rassen. De hoofdstukken daarna, over opvoeding, activiteiten, familie en maatschappij bevatten bijna uitsluitend foto's en tekeningen van andere rassen.

Schapendrijven

Fokkerij

Puppy's

Tot slot

Het feit dat boeken in deze lijst voorkomen wil niet zeggen dat we het noodzakerlijkwijs eens zijn met de inhoud. De lijst met boeken is zuiver informatief; we willen niemand ertoe aanzetten om deze boeken te kopen. Het feit dat een boek niet in de lijst voorkomt betekent alleen dat we of het boek nog niet hebben of dat we hem nog niet in de lijst hebben opgenomen.