Bibliotheek

We krijgen nogal eens vragen over welke boeken aan te raden zijn over een bepaald onderwerp. Aangezien we inmiddels al een tijd bezig zijn met het verzamelen van boeken over Border Collies en honden in het algemeen, leek het ons aardig om de bezoeker een kijkje in de boekenkast te gunnen.

Klik op de titel van een boek om de details, een foto en een korte beschrijving op te vragen.

Border Collies

The Versatile Border Collie
Larson, Janet E.
Alpine Blue Ribbon Books, Loveland, 1999, ISBN 0931866928, Engels

Dit 267 pagina's tellende boek van groot formaat bevat een schat aan informatie. De hoofdstukken lopen van de achtergronden van het ras, geschiedenis, rasstandaarden, het kiezen van een hond, verzorging, voeding, gezondheid, de diverse sporten en werkzaamheden tot aan de aspecten van het fokken. Hoewel alle aspecten uitgebreid aan bod komen was het meest interessante aan dit boek de historische aspecten; zowel van het ras als van de diverse sporten. Er wordt zelfs een grote poster meegeleverd, waarop de verbanden tussen de stamvaders en de diverse trialkampioenen staan aangegeven.

Schapendrijven

Fokkerij

Puppy's

Tot slot

Het feit dat boeken in deze lijst voorkomen wil niet zeggen dat we het noodzakerlijkwijs eens zijn met de inhoud. De lijst met boeken is zuiver informatief; we willen niemand ertoe aanzetten om deze boeken te kopen. Het feit dat een boek niet in de lijst voorkomt betekent alleen dat we of het boek nog niet hebben of dat we hem nog niet in de lijst hebben opgenomen.