Bibliotheek

We krijgen nogal eens vragen over welke boeken aan te raden zijn over een bepaald onderwerp. Aangezien we inmiddels al een tijd bezig zijn met het verzamelen van boeken over Border Collies en honden in het algemeen, leek het ons aardig om de bezoeker een kijkje in de boekenkast te gunnen.

Klik op de titel van een boek om de details, een foto en een korte beschrijving op te vragen.

Border Collies

The Working Border Collie
Quarton, Marjorie; C.L. Presberg
T.F.H. Publications, Neptune City, 1997, ISBN 0793804965, Engels

De auteurs zijn afkomstig van beide zijden van de Atlantische Oceaan. Marjorie Quarton beschrijft in het eerste deel het verzorgen, groot brengen, fokken en het werken met de Border Collie vanuit haar Ierse boerderij. In het tweede deel bekijkt Carole Presberg de situatie vanuit de Verenigde Staten. Daarnaast besteed ze aandacht aan de sportieve kanten van het ras. Zowel de sporten als behendigheid, flyball, alsook de schapendrijfwedstrijden en serieuze activiteiten als reddingshondenwerk en hulphonden komen aan bod. Het boek bevat bijna uitsluitend kleurenfoto's.

Schapendrijven

Fokkerij

Puppy's

Tot slot

Het feit dat boeken in deze lijst voorkomen wil niet zeggen dat we het noodzakerlijkwijs eens zijn met de inhoud. De lijst met boeken is zuiver informatief; we willen niemand ertoe aanzetten om deze boeken te kopen. Het feit dat een boek niet in de lijst voorkomt betekent alleen dat we of het boek nog niet hebben of dat we hem nog niet in de lijst hebben opgenomen.