Bibliotheek

We krijgen nogal eens vragen over welke boeken aan te raden zijn over een bepaald onderwerp. Aangezien we inmiddels al een tijd bezig zijn met het verzamelen van boeken over Border Collies en honden in het algemeen, leek het ons aardig om de bezoeker een kijkje in de boekenkast te gunnen.

Klik op de titel van een boek om de details, een foto en een korte beschrijving op te vragen.

Border Collies

Understanding the Border Collie
Price, Carol
Broadcast Books, Bristol, 1999, ISBN 1874092869, Engels

Door de populariteit van het ras wordt soms ten onrechte een Border Collie aangeschaft. Dit boek houdt alle ideeën over de Border eens tegen het licht en stelt kritische vragen over het hoe en het waarom van de aanschaf van dit ras. Allerhande problemen wordt toegelicht en waar mogelijk opgelost. Om de behoefte aan activiteit te bevredigen worden de diverse sporten bekeken en verteld hoe deze kunnen worden ingezet om problemen te voorkomen.

Schapendrijven

Fokkerij

Puppy's

Tot slot

Het feit dat boeken in deze lijst voorkomen wil niet zeggen dat we het noodzakerlijkwijs eens zijn met de inhoud. De lijst met boeken is zuiver informatief; we willen niemand ertoe aanzetten om deze boeken te kopen. Het feit dat een boek niet in de lijst voorkomt betekent alleen dat we of het boek nog niet hebben of dat we hem nog niet in de lijst hebben opgenomen.