Bibliotheek

We krijgen nogal eens vragen over welke boeken aan te raden zijn over een bepaald onderwerp. Aangezien we inmiddels al een tijd bezig zijn met het verzamelen van boeken over Border Collies en honden in het algemeen, leek het ons aardig om de bezoeker een kijkje in de boekenkast te gunnen.

Klik op de titel van een boek om de details, een foto en een korte beschrijving op te vragen.

Border Collies

Schapendrijven

A Way Of Life; Sheepdog Training, Handling and Trialling
Jones, H. Glyn and B.C. Collins
Farming Press, Ipswich, 1987, ISBN 0852361661, Engels

H. Glyn Jones is een bekende persoonlijkheid in de wereld van het schapendrijven. In dit boek vertelt hij over zijn leven, zijn manier van trainen en zijn honden. De geschiedenis van het schapendrijven komt aan bod evenals de manier waarop Glyn zijn honden opvoedt en voorbereidt op het grote werk. Zijn liefde voor deze honden blijkt ook erfelijk te zijn, aangezien zijn dochter Ceri zich ook gestort heeft op de fokkerij en de trials.

Fokkerij

Puppy's

Tot slot

Het feit dat boeken in deze lijst voorkomen wil niet zeggen dat we het noodzakerlijkwijs eens zijn met de inhoud. De lijst met boeken is zuiver informatief; we willen niemand ertoe aanzetten om deze boeken te kopen. Het feit dat een boek niet in de lijst voorkomt betekent alleen dat we of het boek nog niet hebben of dat we hem nog niet in de lijst hebben opgenomen.